Hoppa till innehåll
Startsida » Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Avtal om användning av webbplatsen

Curves International, Inc. ett företag med sitt huvudkontor i Texas, inklusive dess dotterbolag, filialer, efterträdare och representanter, (”CURVES”) (”vi”) driver denna webbplats. Genom att besöka denna webbplats bekräftar och godkänner du samtliga våra villkor som återfinns nedan och på andra delar av denna webbplats, eller som refereras till på denna webbplats (”Avtalet”)

VI BER DIG ATT LÄSA DETTA DOKUMENT NOGGRANT INNAN DU BESÖKER ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU ATT DU ÄR BUNDEN AV DE VILLKOR, SKYLDIGHETER OCH KONVENTIONER SOM ANGES I DETTA AVTAL OM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE INTEGRITETSPOLICYN. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL OM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN FÅR DU INTE BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH SKA OMEDELBART AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OCH LÄMNA WEBBPLATSEN. CURVES KAN NÄR SOM HELST KOMMA ATT ÄNDRA DETTA AVTAL, WEBBPLATSEN ELLER ANNAN WEBBPLATS SOM ÄGS OCH DRIVS AV CURVES. ÄNDRINGAR AV DETTA AVTAL TRÄDER I KRAFT OMEDELBART NÄR DET ÄNDRADE AVTALET PUBLICERAS PÅ DESSA PLATSER, SÅVIDA INTE ANNAT ANGES SKRIFTLIGEN AV CURVES. DU ÄR BUNDEN AV OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV SAMTLIGA SÅDANA ÄNDRINGAR, OCH DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ANSES SOM DITT BINDANDE GODKÄNNANDE AV WEBBPLATSEN JÄMTE SAMTLIGA SÅDANA ÄNDRINGAR AV DEN, OCH AV SAMTLIGA ÄNDRINGAR AV DETTA AVTAL OCH AV INTEGRITETSPOLICYN. CURVES REKOMMENDERAR DÄRFÖR ATT DU BESÖKER WEBBPLATSEN OFTA OCH LÄSER IGENOM DEN SENASTE VERSIONEN AV DETTA AVTAL OM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

OM DU INTE GODKÄNNER NÅGRA ÄNDRINGAR SOM GJORTS AV CURVES SKA DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH UTAN DRÖJSMÅL MEDDELA CURVES VIA [email protected]

Allmän användning och Användarvillkor

Webbplatsen är en tjänst med kompletterande information och en interaktiv gemenskap som CURVES kostnadsfritt erbjuder användarna av webbplatsen, med det uttryckliga villkoret att dessa användare godkänner att de är bundna av de villkor som anges i detta Avtal om användning av webbplatsen.

CURVES arbetar för att främja ett gott uppförande och säkerhet inom Internetgemenskapen. Om CURVES får vetskap om att Webbplatsen har använts på olämpligt sätt förbehåller sig CURVES rätten att reagera på det sätt man anser lämpligt och berättigat under omständigheterna. Du bekräftar att CURVES till lämpliga brottsbekämpande myndigheter och/eller andra lämpliga statliga organ har rätt att rapportera alla fall av händelser och uppförande som kan anses som illegala, samt alla rapporter man får om denna typ av händelser och beteenden. Om CURVES ombes att göra detta kommer man att samarbeta helt och fullt med samtliga brottsbekämpande och statliga organ vid utredningar som rör påstådda illegala aktiviteter på Internet. Webbplatsen ägs och drivs av Curves International, Inc., ett av världens största franchiseföretag inom fitnessbranschen, med huvudkontor på följande adress: 100 Ritchie Road, Woodway, Texas 76712 (företags-ID-nummer 549300G33ULS2XT4OC33) (momsregistreringsnummer 01-1822085). Curves är en aktiv medlem av både International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) och International Franchise Association.

Beskrivning av tjänsten

CURVES ger för närvarande användare tillgång till ett stort antal resurser, inklusive men inte begränsat till offentliga forum, hälsorelaterat och medicinskt innehåll, onlineverktyg, kalenderfunktioner, e-post, att-göra-listor, bokmärken, andra personliga inställningsmöjligheter, bok- och publikationserbjudanden samt olika kommunikationsverktyg (”Tjänsten”). CURVES frånsäger sig allt ansvar för punktlighet, radering, felleverans eller brister i fråga om lagring av användarkommunikation, personaliseringsdata eller inställningar. Alla sådana risker bärs av dig.

Medicinsk ansvarsfriskrivning

Du bekräftar att informationen på Webbplatsen ges ”i befintligt skick” och att den endast är avsedd för allmän information. Informationen är inte avsedd som medicinsk rådgivning och du ska inte förlita dig på den som substitut för konsultationer med kvalificerad personal inom hälso- och sjukvården som känner till dina individuella medicinska behov. Du bör diskutera inlägg som innehåller medicinsk rådgivning med din läkare innan du förlitar dig på dem eller använder dem.

Konsultera din läkare innan du börjar med Curves Complete eller något annan diet- eller viktminskningsprogram. Personer som lider av sjukdomar, inklusive hjärt- eller kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar, gallblåsesjukdomar, diabetes, gikt, hypoglykemi eller kroniska infektioner, eller personer som medicinerar mot andra sjukdomar bör konsultera sin läkare. Gravida kvinnor eller ammande mödrar bör inte följa något viktminskningsprogram såvida inte deras läkare har rekommenderat detta. Detta program är avsett för vuxna personer.

Webbplatssäkerhet, användning och lagring

Du får inte överträda eller försöka överträda Webbplatsens säkerhet, inklusive och utan begränsning (a) genom att delta i illegalt uppförande eller bryta mot tillämpbar lokal, nationell eller internationell lag eller reglering; (b) genom att radera eller ändra, eller genom att försöka radera eller ända information som lagts upp på Webbplatsen av någon annan person än du själv om du inte har ett skriftligt godkännande att göra detta; (c) genom att skaffa dig åtkomst till eller försöka att skaffa dig åtkomst till data som inte är avsedd för dig eller genom att logga in på en server eller ett konto som du inte har åtkomsträttigheter till; (d) genom att försöka undersöka, avsöka eller testa ett systems eller nätverks sårbarhet eller genom att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsågärder utan att vara auktoriserad; (e) genom att använda eller genom att försöka använda programvarurobotar, spindlar eller andra automatiska enheter eller manuella processer i syfte att granska eller kopiera Webbplatsens sidor eller innehållet på dessa; (f) genom att störa eller försöka störa tjänster till användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka eller försöka skicka ett virus till Webbplatsen, genom att överbelasta, ”spamma”, ”mejlbomba” eller ”krascha”; (g) genom att registrera, prenumerera på eller avsluta prenumeration, eller genom att försöka registrera, prenumerera på eller avsluta prenumeration å någon parts vägnar i fråga om produkter eller tjänster från CURVES om inte denna part uttryckligen har gett dig tillstånd att göra detta; och/eller (h) genom att skicka oombedda e-postmeddelanden, inklusive kampanjer och/eller reklam för produkter eller tjänster.

Överträdelser av våra policyer eller av system- eller nätverkssäkerheten leder omedelbart till att du förlorar alla rättigheter att använda Webbplatsen, och kan resultera i civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. CURVES kommer att på alla sätt skydda och bevara Webbplatsen. CURVES kommer att utreda händelser som kan involvera sådana överträdelser och kan komma att engagera, och samarbeta med, brottsbekämpande myndigheter för att åtala personer som är inblandade i sådana överträdelser.

CURVES ber sina användare att samarbeta för att säkra att Webbplatsen och dess Tjänster fungerar korrekt och säkert. Vi ber dig att rapportera problem, stötande innehåll och policyöverträdelser till [email protected].

Utan att begränsa andra rättsmedel kan CURVES komma att begränsa, avbryta eller avsluta vår tjänst på Webbplatsen, förhindra åtkomst till vår Webbplats och dess innehåll, Tjänster och verktyg och vidta tekniska och rättsliga åtgärder för att förhindra att användare besöker Webbplatsen om vi tror att de ägnar sig åt illegala aktiviteter; skapar eventuella rättsliga förpliktelser; gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter; och/eller, agerar inkonsekvent i fråga om villkoren, skyldigheterna och konventionerna som hör till detta Avtal om användning av Webbplatsen och/eller Integritetspolicyn.

Skydd och användning av data

CURVES kan komma att använda den information man får när du bokar in ett möte hos CURVES, inklusive men inte begränsat till din IP-adress, ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer, postnummer samt din e-postadress, för internt bruk och marknadsföringssyften, i enlighet med Integritetspolicyn, och kan komma att lämna ut informationen till tredje part för sådana syften enligt Integritetspolicyn. Mer information om hur vi skyddar och använder dina personuppgifter finner du i vår Integritetspolicy.

Användning av innehåll

Om inte annat anges är all information på denna Webbplats, såsom text, illustrationer, logotyper, knappikoner, bilder och ljudfiler upphovsrättsskyddad och ägs av Curves International, Inc., och får inte kopieras, återges, sändas, visas, framföras, distribueras, upplåtas med underlicens, ändras, lagras för framtida användning eller på annat sätt användas i sin helhet eller delvis på något sätt utan att CURVES först har godkänt detta skriftligen, med undantag av att användaren får skapa temporära kopior på en enstaka dators RAM- och och hårddiskcache när detta behövs för att surfa på Webbplatsen. Användaren får också skapa en enstaka kopia av innehåll som visas på Webbplatsens sidor för personlig och icke-kommersiell användning av användaren om detta sker på ett sätt som inte skadar CURVES rykte, förutsatt att användaren inte avlägsnar några varumärken, upphovsrätter eller andra meddelanden som ingår i sådant innehåll.

Varumärken, upphovsrätter och licenser

Curves; Curves For Women; Curves Complete; The Power To Amaze Yourself; CurvesSmart; Curvaceous; FitCurves; 30 Minute fitness & Weight Loss Center; Strengthening Women; och andra märken, är registrerade varumärken (service marks) som tillhör Curves International, Inc. CURVES har registrerat inhemska och internationella upphovsrätter samt varumärken enligt tillämpbara lagar i varje jurisdiktion som krävs för att skydda webbplatsens innehåll i sin helhet. CURVES, dess filialer och dotterbolag och/eller andra tredjeparts-licensgivare äger samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätter och varumärken. Alla andra produktnamn, märken, symboler, varumärken, företagsnamn och/eller logotyper som finns på Webbplatsen ägs av sina respektive ägare och publiceras med tillstånd av, och/eller en licens från dessa ägare. Detta inkluderar även illustrationer, logotyper, seminarier, konferenser, konvent, regionmöten, event, mässor, publikationer, produkter, innehåll eller tjänster som CURVES sponsrar eller deltar i eller som refereras till häri eller på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens ”stil”, ”känsla” och ”goodwill” inklusive alla färgkombinationer, bilder, layoutlösningar och andra grafiska komponenter. Användning av CURVES immateriella rättigheter, dess trade dress (helhetsintryck), varumärken och/eller service marks är strängt förbjudet om CURVES inte uttryckligen och skriftligen har godkänt detta. Du bekräftar och godkänner vidare att Webbplatsen innehåller upphovsrättsskyddad och konfidentiell information som skyddas av tillämpbar lagstiftning om immateriella rättigheter och andra lagar; och att Webbplatsen skyddas av upphovsrätt, databasrättigheter, varumärken, service marks, patent eller andra äganderätter och lagar.

DU FÅR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ÄNDRA, KOPIERA, REPRODUCERA, PÅ NYTT PUBLICERA, LADDA UPP, LÄGGA UPP, ÖVERFÖRA ELLER DISTRIBUERA MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VARUMÄRKEN, TEXT, BILDER, PROGRAM, ILLUSTRATIONER OCH/ELLER KOD.

Med CURVES godkännande får CURVES franchisetagare skriva ut delar av material från vissa delar av Webbplatsen uteslutande för egen kommersiell användning i den egna franchiseverksamheten förutsatt att de samtycker till att inte ändra eller radera någon information om upphovs- eller äganderätt, och förutsatt att de samtycker till samtliga villkor, skyldigheter och konventioner gällande Webbplatsen, inklusive detta Avtal om användning av webbplatsen. Allt material som du skriver ut eller laddar ner från Webbplatsen, inklusive, utan begränsning, all text, samtliga filer, operativsystem, bilder och data som hör till denna ägs av CURVES och licensieras till dig av CURVES. Utskrift av och nedladdning av materialet överför inte några ägande- eller förfoganderätter avseende dessa till dig, inte heller några immateriella rättigheter. Du får inte, och godkänner specifikt att du inte kommer att kopiera, på nytt dela ut eller sälja något material från Webbplatsen eftersom allt material på Webbplatsen skyddas av varumärken, upphovsrätter och/eller patent och endast är avsett för användning och granskning av auktoriserade användare.

Du godkänner att du inte har någon möjlighet till regressrätt gentemot CURVES gällande påstådd eller faktisk kränkning eller förskingring av någon äganderätt i din kommunikation till CURVES.

Förutom de av CURVES ägda varumärkena och immateriella rättigheterna som kan förekomma på Webbplatsen ägs andra produktnamn, märken, symboler, varumärken, företagsmärken och/eller logotyper som förekommer på Webbplatsen av sina respektive ägare och förekommer med tillstånd och/eller licens från dessa ägare.

Om du misstänker att innehåll på Webbplatsen bryter mot annan parts upphovsrätt ber vi dig att kontakta [email protected] varpå CURVES kommer att göra en utredning.

Jurisdiktion

Denna Webbplats (exklusiva länkade webbplatser) kontrolleras av CURVES vars huvudkontor ligger i delstaten Texas, USA. Webbplatsen kan nås från andra länder världen runt. Genom att besöka Webbplatsen godkänner både du och CURVES att delstaten Texas stadgar och lagar gäller, utan hänsyn till motstridighet i dessas rättsliga principer, i fråga om alla ärenden som uppstår på grund av eller relaterat till användning av denna Webbplats. Du och CURVES bekräftar och samtycker även till att detta Avtal ska anses vara skapat och ingånget under Texas domstolars jurisdiktion, och att samtliga medlingsförfaranden, skiljedomsförfaranden, rättsliga processer och andra tvistelösningsförfaranden ska styras och tolkas under och i enlighet med lagarna i Texas och Wales. Du och CURVES samtycker även till att domstolarna i Texas är den rättsliga hemvisten och det enda lämpliga forumet för att döma i mål eller tvister som direkt eller indirekt uppstår antingen under eller i samband med detta Avtal eller Webbplatsen, utom i den omfattning där annat föreskrivs i detta Avtal, och parterna samtycker dessutom till att, för det fall att rättsliga tvister uppstår på grund av eller i samband med detta Avtal, eller på grund av relationen mellan CURVES och dig i dessa domstolar, man inte kommer att bestrida eller ifrågasätta dessa domstolars jurisdiktion eller den rättsliga hemvisten. CURVES garanterar inte att materialet på Webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser än inom den Europeiska unionen, och det är förbjudet att besöka dem när man befinner sig i territorier där dess innehåll är lagstridigt. Om man väljer att besöka denna Webbplats från andra platser gör man detta på eget initiativ och är skyldig att följa den lokala lagstiftningen.

Sammankoppling av information

Som en service till dig kan CURVES eller tredje part komma att tillhandahålla, och Webbplatsen kan komma att innehålla, länkar till webbplatser eller Internetresurser som inte tillhör CURVES. (”Tredjepartswebbplatser”) Eftersom CURVES inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser bekräftar du och samtycker till att CURVES inte är ansvarig för sådana Tredjepartswebbplatsers eller resursers tillgänglighet, och att CURVES inte rekommenderar och inte är ansvarig för innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser och resurser, och inte lämnar några garantier av någon sort gällande Tredjepartswebbplatsen eller informationen som finns på denna. Länkar till Tredjepartswebbplatser är inte rekommendationer från CURVES gällande dessa Tredjepartswebbplatser. Du bekräftar och samtycker dessutom till att CURVES inte är vare sig direkt eller indirekt ansvarig för någon skada eller förlust som orsakats, eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av, eller genom tilltro till det innehåll, de varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana Tredjepartswebbplatser eller resurser. När du länkar till en webbplats är du ensam ansvarig för att följa de villkor som gäller för denna Tredjepartswebbplats. CURVES är inte ansvarig för den information eller det material som finns på Tredjepartswebbplatsen. Länkar till Tredjepartswebbplatser läggs enbart upp som service eller referens och ska inte betraktas som rekommendationer från CURVES gällande organisationen eller personen som driver Tredjepartswebbplatsen eller någon garanti gällande Tredjepartswebbplatsen eller informationen som finns på denna.

Förändringar av Tjänsten

CURVES förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller lägga ner Webbplatsen (eller delar av den), temporärt eller permanent, med eller utan meddelande om detta. Du samtycker till att CURVES inte hålls ansvarig gentemot dig eller tredje part gällande ändring, indragning eller nedläggning av Webbplatsen.

Friskrivning från garanti

CURVES lämnar inga garantier gällande denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till garanti gällande korrekthet, fullständighet, valuta, pålitlighet, marknadsmässighet eller lämplighet för ett speciellt syfte, eller några inlägg, eller någon garanti att dessa sidor, eller servern som gör dem tillgängliga, är fria från virus eller andra skadliga komponenter, och garantier eller villkor av någon sort gällande detta friskrives uttryckligen.

Ansvarsbegränsning

Du samtycker till att hålla CURVES och dess tjänstemän, chefer, anställda och frivilliga medarbetare skadeslösa gällande alla krav som kan uppstå på grund av eller relaterat till din åtkomst till eller användning av, eller din brist på åtkomst till eller oförmåga att använda denna Webbplats eller informationen som finns på denna Webbplats eller andra webbplatser till vilka den är kopplad. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, information eller material som betraktas eller laddas ner från denna Webbplats eller annan webbplats till vilken den är kopplad och som du anser är obscen, stötande, kränkande eller som inkräktar på dina immateriella rättigheter. CURVES eller de som bidrar med information till denna Webbplats är aldrig ansvariga gentemot dig eller någon annan för beslut som tas eller åtgärder som vidtas grundat på tillit till sådan information, ej heller för följdskador, särskilda eller liknande skador, även vid påpekande om att sådana skador är möjliga.

CURVES ÄR ALDRIG ANSVARIG FÖR (I) NÅGRA OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV, ELLER PÅ GRUND AV OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT SOM LADDAS NER FRÅN WEBBPLATSEN, ELLER FÖRDRÖJNING AV SÅDAN INFORMATION ELLER SÅDANA TJÄNSTER, ÄVEN OM CURVES ELLER DESS AUKTORISERADE REPRESENTANTER HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR ÄR MÖJLIGA, ELLER (II) SAMTLIGA KRAV SOM HÄRRÖR FRÅN FEL, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA FELAKTIGHETER PÅ WEBBPLATSEN, INFORMATIONEN, TJÄNSTERNA OCH/ELLER MATERIALET SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER LADDAS NER VIA WEBBPLATSEN. CURVES ANSVAR BEGRÄNSAS TILL DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG. INGET I DETTA AVTAL ÄR AVSETT ATT BEGRÄNSA ELLER EXKLUDERA NÅGON AV PARTERNAS ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV FÖRSUMLIGHET, FÖR BEDRÄGERI ELLER FÖRVRÄNGNING AV FAKTA, FÖR FÖRLUSTER SOM ORSAKAS AV BROTT MOT UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR GÄLLANDE ÄGANDERÄTT, ELLER FÖR ALLT ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER EXKLUDERAS AV TILLÄMPLIG LAG.. CURVES HAR INTE HELLER NÅGOT ANSVAR FÖR KOSTNADER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT GENOM DIN ANVÄNDNING AV CURVES ELLER INFORMATION FRÅN CURVES ELLER TJÄNSTER ELLER TRANSAKTIONER. VI KAN INTE HELLER GARANTERA KONTINUERLIG ELLER SÄKER ANVÄNDNING AV ELLER ÅTKOMST TILL VÅR WEBBPLATS, VÅRA TJÄNSTER ELLER VERKTYG; INTE HELLER DRIFTEN AV VÅR WEBBPLATS, VÅRA TJÄNSTER ELLER VERKTYG EFTERSOM DESSA KAN STÖRAS AV KRAFTER OCH FAKTORER SOM LIGGER UTANFÖR VÅR KONTROLL. DÄRFÖR EXKLUDERAR VI, I DEN OMFATTNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, ALLA IMPLICITA GARANTIER, KONVENTIONER OCH VILLKOR SOM ÄR RELATERADE TILL ELLER SOM UPPSTÅR GENOM WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH/ELLER VERKTYGEN. FÖRUTOM DET SOM SPECIFIKT ANGES I DETTA AVTAL HAR VI VARKEN NÅGOT DIREKT ELLER INDIREKT ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST GÄLLANDE AFFÄRSVERKSAMHET, PENGAR, GOODWILL, RYKTE ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGON TYP, VARE SIG SÄRSKILDA SKADOR, DIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS, VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER VERKTYG, ELLER PÅ GRUND AV ATT DU INTE KAN ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS, VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER VERKTYG.

OAKTAT OVANSTÅENDE PARAGRAFER SAMTYCKER DU, FÖR DET FALL ATT CURVES HÅLLS ANSVARIG, TILL ATT CURVES, DESS CHEFER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, UNDERLEVERANTÖRER ELLER AGENTER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR ANSVARIGA GENTEMOT DIG GÄLLANDE NÅGON FÖRLUST, KOSTNAD, UTGIFT, SKYLDIGHET ELLER SKADA TILL ETT BELOPP SOM SAMMANLAGT ÖVERSTIGER GBP £100. CURVES ÄR ALDRIG, UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, SKYLDIG ATT BETALA NÅGONS JURIDISKA AVGIFTER ELLER KOSTNADER.

Rekommendationer

Du bekräftar att de åsikter och rekommendationer som finns på denna webbplats inte nödvändigtvis tillhör CURVES eller rekommenderas av CURVES..

Lokal lagstiftning och internationell användning

CURVES kontrollerar och driver Webbplatsen från sitt huvudkontor i USA och lämnar inga garantier för att tjänsterna, informationen, materialet eller användningen är lämpliga eller kommer att vara tillgängliga på platser utanför den Europeiska unionen. Om inte annat uttryckligen anges är alla tjänster, produkter, material eller all användning på Webbplatsen uteslutande riktade till individer, företag eller andra enheter inom den Europeiska unionen. Om du använder Webbplatsen när du befinner dig utanför den Europeiska unionen har du själv det fulla ansvaret för att följa tillämpbara lokala lagar och regleringar, inklusive men inte begränsat till integritetsskyddande lagar och regleringar.

Du är medveten om att CURVES franchiseföretag finns i över 80 länder och att Internet är en global företeelse, och samtycker därför till att följa alla lokala regleringar, inklusive, utan begränsningar, regleringar kring Internet, data, e-post och integritet. Du samtycker specifikt till att följa alla tillämpbara lagar gällande överföring av tekniska data som exporteras från Europeiska unionen eller det land där du är bosatt. Operativsystem, programvara eller andra artiklar från Webbplatsen lyder under den Europeiska unionens exportkontroll. Ingen programvara eller information från Webbplatsen får laddas ner eller på annat sätt exporteras eller återexporteras till något land mot vilket den Europeiska unionen, eller något land inom Europeiska unionen, har handelsförbud. Genom att ladda ner eller använda programvara eller andra artiklar från webbplatsen garanterar du att du inte befinner dig i, kontrolleras av, eller är medborgare eller invånare i något sådant land eller på någon sådan lista.

Ingen agentur

Inget i detta Avtal ska anses som skapande av eller bevis på ett partnerskap, samriskföretag, arbetsgivar-anställd-förhållande eller en agentur eller ett anställningsförhållande mellan parterna. Du bekräftar och samtycker till att du i alla avseenden är en oberoende part.

Uppsägning

Detta Avtal är giltigt tills det upphävs. Du godkänner att CURVES, enligt eget gottfinnande, kan komma att upphäva din användning av denna Webbplats, av vilken rimlig orsak som helst, inklusive men inte begränsat till brist på användning eller om CURVES misstänker att du har brutit mot eller agerat inkonsekvent i fråga om detta Avtal om användning av webbplatsen. Du godkänner att upphävande av din åtkomst kan ske utan att du i förväg meddelas om detta, och du bekräftar och godkänner att CURVES omedelbart kan radera all relaterad information och alla relaterade filer och/eller förbjuda ytterligare åtkomst till Webbplatsen. Du godkänner vidare att CURVES inte har något ansvar gentemot dig eller tredje part vad gäller upphävande av din åtkomst till Webbplatsen.

Övrigt

Om inte annat tillåts enligt lokal lagstiftning måste all grund för talan eller anspråk du kan ha gällande Webbplatsen eller Curves International, Inc., inklusive dess dotterbolag, påbörjas inom ett (1) år efter att grund för talan eller anspråk uppstår. I annat fall anses grunden för talan eller anspråket som preskriberad. Om CURVES försummar att kräva att någon av bestämmelserna i detta Avtal ska efterlevas strikt, eller inte genomdriver strikt efterlevande av denna bestämmelse, ska detta inte anses som dispens från någon bestämmelse eller rättighet Varken beteendet parterna emellan eller affärspraxis ska modifiera någon bestämmelse i detta Avtal. CURVES kan när som helst komma att tilldela eller på annat sätt överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan part utan att meddela dig.

Ingen person som inte är part i detta Avtal om användande av Webbplatsen har rätt att genomdriva något villkor i detta Avtal, varken enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på något annat sätt.

Detta Avtal om användande av webbplatsen utgör hela avtalet mellan dig och Curves och ersätter alla tidigare avtal eller framställningar gällande dess ämne. Båda parter samtycker till att: (i) vid ingåendet av detta Avtal baserar sig detta inte på, och innehåller inga åtaganden gällande någon framställning eller garanti (oavsett om dessa har gjorts i god tro eller på grund av försummelse) som inte anges i detta Avtal; och (ii) förutom det ansvar som enligt lag inte kan exkluderas, är det enda ansvaret i fråga om sådana framställningar och garantier som anges i detta Avtal (oavsett om dessa gjorts i god tro eller på grund av försummelse) gällande avtalsbrott.

Förutom Webbplatsen och alla andra webbplatser som CURVES äger driver, kontrollerar eller rekommenderar CURVES inte på något sätt någon information, några produkter eller tjänster på Internet. Du förstår och godkänner att CURVES inte kan garantera och inte garanterar att filer som finns tillgängliga för nedladdning via Internet är fria från infektioner eller virus, ormar, trojanska hästar eller annan kod med smittande eller destruktiva egenskaper. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Avtal förbehålles.